Info deelnemers

Thuis in Almere

Opening festival in kunstlinie. In het stadshart van Almere!

Thuis in Almere. Wat betekent dat voor jou? Laat het zien met een foto!

De stad waar je woont, de plekken waar je graag komt, de mensen die dichtbij je staan, je huis, je werk, je school….
Wat betekent ‘Thuis in Almere’ voor jou? Maak er een foto van, zend die in, en tijdens fotofestival Almere in 2024 worden de beste foto’s tentoongesteld in het stadshart. Wie kan meedoen?

Alle Almeerders kunnen meedoen. Leerlingen en studenten, schrijvers, journalisten, koks en sporters, fotografen, amateurfotografen en fotoliefhebbers; ieders foto is welkom.

fotofestival Almere vindt plaats van 7 tot 9 juni 2024 in het stadshart. Daar wordt een aantal mooie door een jury geselecteerde foto’s getoond. Op culturele plekken zoals Casa Casla en Kunstlinie, maar ook in etalages van leegstaande winkels in het stadshart hangen straks de prints die laten zien wat Almeerders lief is.

Doe mee en laat zien wie je bent!

Voorwaarden voor deelname aan het Fotofestival Almere 

Originele werken
Wanneer je deelneemt aan het Fotofestival Almere, stem je in met de hieronder beschreven voorwaarden en verklaar je dat jij de maker van de foto bent. Bovendien mag je geen inbreuk maken op het auteurs- of portretrecht van anderen. Zorg er dus voor dat je alle rechten en eventuele vergunningen hebt het werk te (laten) publiceren en dat eventueel afgebeelde personen schriftelijk toestemming tot publicatie hebben gegeven. Ook voor het afbeelden van privé-eigendommen of auteursrechtelijk beschermde werken, is toestemming nodig. 

Thema
Het thema van het Festival is ’Thuis in Almere’. De ingezonden foto’s moeten passen binnen het thema van het Fotofestival. We dagen je uit om een zo creatief mogelijke interpretatie van het thema aan de jury te laten zien.

Technische vereisten
Lever je foto’s aan in de hoogste kwaliteit in JPG (print)formaat.

Aantal inzendingen
Je mag maximaal 5 foto’s inzenden. Zend je meer foto’s in, kan dat leiden tot diskwalificatie van de foto’s.

Tijdige inzending van de foto’s
Zorg dat je je foto’s uiterlijk 10 mei 2024 heb ingezonden. Foto’s die na deze datum binnenkomen, zullen niet meer worden geaccepteerd. Verder is de organisatie gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen, maar niet verplicht om een weigering te onderbouwen. Inzendingen kunnen onder meer geweigerd worden, indien de foto naar het oordeel van de jury in strijd is met de voorwaarden; indien de privacy van derden onevenredig wordt aantast, of wanneer de foto duidelijke schade aan zaken of personen heeft toegebracht. Foto’s met met discriminerende, beledigende, aanstootgevende of opruiende inhoud worden niet geaccepteerd. Zorg ervoor dat je respectvolle en inclusieve beelden presenteert. 

Beslissing van de jury
De beslissingen van de jury zijn definitief en bindend. Wanneer je deelneemt, stem je ermee in de beslissingen van de jury te respecteren. Dit geldt ook voor de gemaakte selectie voor de expositie en voor eventuele prijstoekenningen.

Toestemming voor tentoonstelling
Wanneer je deelneemt stem je er automatisch mee in dat de ingezonden foto’s tentoongesteld kunnen worden tijdens het Fotofestival Almere, zowel fysiek als online, zoals bepaald door de organisatie. Ook bestaat er een mogelijkheid dat de tentoonstelling op andere data en locaties zal worden uitgebreid.

Publicatie en promotie
Wanneer je deelneemt stem je er automatische mee in dat ingezonden foto’s kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van het Fotofestival Almere, inclusief maar niet beperkt tot publicatie op de website, sociale media en promotioneel materiaal. 

Aansprakelijkheid
De organisatie, jury of andere medewerkers van Fotofestival Almere zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van ingezonden foto’s. We raden je aan passende maatregelen te nemen om je werk te beschermen.